submenu
content

Pożyczki i nowy Fundusz Gwarancyjny dla ekonomii społecznej

04-04-2017

Ruszył program wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Program realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie MRPiPS.

 

Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

 

- Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej i solidarnej są przyszłością polityki społecznej w naszym kraju – powiedział sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz. – Ekonomia społeczna daje szanse na realizowanie aktywnej polityki wobec grup wymagających dodatkowego wsparcia na rynku pracy. Pozwala również na realną pomoc społecznościom lokalnym, podlegającym degradacji.

 

Podczas konferencji, zorganizowanej z okazji uruchomienia programu, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, powołującej Fundusz Gwarancyjny Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Dokument podpisali sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz i członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.

 

W ramach Funduszu podmiotom ekonomii społecznej zostaną udostępnione gwarancje, które pozwolą zwiększyć dostępność rynkowych źródeł finansowania, dzięki istotnemu zmniejszeniu ryzyka zobowiązań zaciąganych przez te podmioty w instytucjach finansowych działających na warunkach komercyjnych. Na realizację tego instrumentu przewidziano łącznie około 24 mln zł. W przypadku potwierdzenia zapotrzebowania, działalność Funduszu będzie kontynuowana do końca 2021 r.

 

- Uruchomienie Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej jest jednym z ważnych elementów polityki wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. Realizacja przez nie misji społecznej wymaga bezpieczeństwa finansowego, instytucjonalnego potencjału i kompetencji finansowych. Będziemy je wzmacniać dzięki kompleksowej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych dopasowanych do specyfiki sektora – powiedział wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.  Zwrócił też uwagę na ważną rolę, jaką Fundusz odegra po wyczerpaniu się obecnej perspektywy finansowej środków europejskich.

 

Podmioty ekonomii społecznej, które ze względu na istotę swojej działalności i słabość ekonomiczną, wynikającą m.in. z prymatu celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości uzyskania finansowania komercyjnego, uzyskają dzięki Funduszowi preferencyjne finansowanie swoich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także zapewnienie bieżącej płynności.

 

- Ekonomia społeczna zyskuje coraz więcej przyjaciół – podsumował spotkanie wiceminister Michałkiewicz.  

Pożyczki i nowy Fundusz Gwarancyjny dla ekonomii społecznej Pożyczki i nowy Fundusz... Pożyczki i nowy Fundusz Gwarancyjny dla ekonomii społecznej Pożyczki i nowy Fundusz... Pożyczki i nowy Fundusz Gwarancyjny dla ekonomii społecznej Pożyczki i nowy Fundusz... Pożyczki i nowy Fundusz Gwarancyjny dla ekonomii społecznej Pożyczki i nowy Fundusz...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: