submenu
content

Kolejne priorytety FIO rozstrzygnięte

24-04-2017

Znamy już wyniki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 3 i 4. Dofinansowano 168 projektów. Kwota dotacji wyniosła ponad 12 mln zł.

 

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3 przyczynią się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Celem dofinansowanych projektów jest przede wszystkim  zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji obywatelskiej, wzrost znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych, a także wspieranie w tworzeniu partnerstw i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli.

 

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4 posłużą wzmocnieniu potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne podmiotów III sektora.  Celem jest wspieranie działań mających charakter systemowy i zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich.

 

W ramach priorytetu 3 Aktywni obywatele, do dofinansowania przeznaczonych zostało 127 podmiotów. Na ich wsparcie przekazana zostanie kwota w wysokości 9 006 429,34 zł. 

 

W ramach priorytetu 4  Silne organizacje pozarządowe, wsparcie otrzyma 41 podmiotów. Na dofinansowanie przeznaczono kwotę 3 102 867,12 zł.

 

W naborze do Priorytetu 3 i 4 prawidłowo złożono 1165 ofert (886 ofert w Priorytecie 3 i 279 ofert w Priorytecie 4).

 

W konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogą brać udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Pełne wyniki FIO 2017 w Priorytecie 3 i 4  dostępne są w tym miejscu.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: