submenu
content

Powstaje ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej

26-04-2017

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, poświęcone projektowi założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, odbyło się 26 kwietnia br.

 

Projekt został przygotowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, we współpracy z Grupą ds. Strategicznych i Programowych, działającą w ramach Krajowego Komitetu.

 

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym w zakresie uregulowania otoczenia prawnego. Znalazło to odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Celem przyjęcia regulacji jest wsparcie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zwiększenie dostępności usług społecznych użyteczności publicznej, wspierających m.in. politykę rodzinną, w zakresie opieki nad dziećmi, osobami starszymi, itd.

 

Projekt obejmuje swoim zakresem podstawowe definicje, przede wszystkim w zakresie kryteriów określających status przedsiębiorstwa społecznego, jego uprawnień i obowiązków, definicje ekonomii społecznej i solidarnej, otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej, a także reguły współpracy pomiędzy administracją publiczną i sektorem ekonomii społecznej, w tym – w szczególności – w kwestii świadczenia przez podmioty ekonomii społecznej usług społecznych użyteczności publicznej, a także realizacji zadań w zakresie rozwoju lokalnego.

 

Komitet przyjął uchwałę dotyczącą kierunkowej rekomendacji dla dalszych prac nad ustawą, które prowadzone będą przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, we współpracy z Grupą ds. Prawnych, działającą w ramach Krajowego Komitetu.

 

Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS podkreślił, że dokument będzie szeroko konsultowany na dalszym etapie prac.

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Posiedzenie Krajowego... Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Posiedzenie Krajowego... Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Posiedzenie Krajowego...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: