submenu
content

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Skuteczna Pomoc Społeczna

22-06-2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

 

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

 

Alokacja na konkurs wynosi 44 564 317,74 zł.

 

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.07.2018 r. Termin zakończenia naboru wniosków w ramach I rundy kończy się w dn. 31.08.2018 r. (godz. 12.00).

 

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.

 

Szczegółowe linki:https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01918

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:

malgorzata.sikorska@mrpips.gov.pl,

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie!

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: