submenu
content

"Bliżej Funduszy Europejskich" w Szczecinie

27-08-2018

7 września 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbędzie się dwunaste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informacje ogólne

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

 

Termin i miejsce spotkania

  • 7 września 2018 roku
  • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

 

Agenda spotkania

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 12.30

Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

12.30 - 13.00

Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

13.00 - 13.20

Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków

13.20 - 14.20

Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego

14.20 - 15.20

Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój

15.20 - 16.00

Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków

 

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 7.09.2018 r.: https://efs.mrpips.gov.pl/szczecin


Informacje dodatkowe

e-mail:

Pliki do pobrania

zaproszenie_BFE_Szczecin.pdf
Zaproszenie  (277.5 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: