submenu
content

Spotkanie "Bliżej Funduszy Europejskich" w Lublinie

09-10-2018

19 października 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się czternaste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informacje ogólne

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

 

Termin i miejsce spotkania

  • 19 października 2018 roku
  • Lubelski Urząd Wojewódzki - Lublin, ul. Spokojna 4 (Sala Błękitna)

 

Agenda spotkania

 

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 12.20

Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

12.20 - 13.20

Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój

13.20 - 13.40

Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków

13.40 - 14.40

Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego

14.40 - 15.20

Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

15.20 - 16.00

Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków

 

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 19.10.2018 r.: https://efs.mrpips.gov.pl/lublin

 

Informacje dodatkowe

e-mail:

Pliki do pobrania

zaproszenie_BFE_a4_19.10.2018.pdf
Zaproszenie  (284.6 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: