submenu
content

Konferencja Bliżej Funduszy Europejskich w województwie lubelskim

22-10-2018

W Lublinie, 19 października 2018 r. odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa lubelskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

 

W konferencji wziął udział Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz oraz podmioty realizujące projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie lubelskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 1 197 osób młodych (w tym 106 osób niepełnosprawnych) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

 

  • 1 007 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 227 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 108 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

 

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. lubelskim 1 193 więźniów zostało objętych wsparciem szkoleniowo-aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, a645 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 115 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

 

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie lubelskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło podmiotom ekonomii społecznej 21 pożyczek na kwotę ok. 2,5 mln zł.

 

Podsumowując, w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS, obecnie realizowanych jest 41 projektów na kwotę ok. 78 mln zł, które swoim zasięgiem obejmują woj. lubelskie.

 

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. MRPiPS ogłosiło w bieżącym roku 13 konkursów. Obecnie możliwe jest aplikowanie o środki w ramach konkursów na: projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży, na realizację i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy oraz na wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Do końca 2018 r. MRPiPS planuje ogłosić kolejne 5 konkursów na łączną kwotę około 36 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl

Beneficjent Programu - Stowarzyszenie POSTIS, zaprezentowało projekt „Nowa Droga” poświęcony innowacyjnej metodzie pracy z byłymi więźniami.

Podczas konferencji odbyła się również debata poświęcona projektom mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich pracowników, w której wzięli udział: przedstawiciele Gminy Wólka, Ośrodków Pomocy Społecznej w Wólce, Gościeradowie i Tomaszowie Lubelskim oraz Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

 

O doświadczeniach w realizacji projektów skierowanych do osób młodych opowiedziała Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, natomiast o wyzwaniach związanych z realizacją projektów skierowanych do osadzonych oraz o powrocie tych osób na rynek pracy i roli pracodawców w tym procesie, opowiedział Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie.   

W debacie poświęconej ekonomii społecznej wzięli udział przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Fundacji Nowy Staw – Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej z woj. lubelskiego.

 

Konferencja w Lublinie była czternastym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne odbędzie się 20 listopada w Gorzowie Wielkopolskim.

Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: