submenu
content

Konsultacje- Program wieloletni na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

07-01-2008
Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że trwają konsultacje programu wieloletniego na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013. Zwracamy się z prośbą o nadsyłanie uwag i propozycji zapisów do załączonego projektu Programu.

(pobierz program w .pdf)

Informujemy również, ze trwają prace nad szczegółowymi programami rocznymi na lata 2007 i 2008 na potrzeby Funduszu. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie w wymienionym terminie propozycji działań, które mogą być współfinansowane z Funduszu, a które uważacie Państwo za istotne.

Propozycje można nadsyłać do dnia 14 stycznia 2008r na adres:

Dodatkowe informacje na temat Funduszu i programu wieloletniego można uzyskać na stronie internetowej MPiPS ( www.mpips.gov.pl ) w zakładce „Fundusze Unijne”.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: