submenu
content

Konferencja na temat „Stanu wdrażania Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zatrudnienie i integracja społeczna”

09-02-2009
23 lutego 2009 r. w Hotelu Holiday Inn w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca stanu wdrażania Priorytetu I PO KL. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca w Priorytecie I PO KL, przygotowuje konferencję we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Władzą Wdrażającą Programy Europejskie – Instytucjami Pośredniczącymi 2 stopnia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentować będzie Podsekretarz Stanu, Pani Czesława Ostrowska.
 
W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną cele oraz działania podejmowane w ramach Priorytetu I, wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. W drugiej części konferencji, w dwóch prowadzonych równolegle sesjach tematycznych, przedstawione zostaną zadania przewidziane do realizacji w Planie działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2009, omówione zostaną również działania wdrażane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych wsparciem oferowanym w ramach Priorytetu I PO KL, a w szczególności przedstawicieli beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację projektów.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o rejestrowanie się na stronie www.kapitalludzki.gov.pl w zakładce Konferencje do dnia 20.02.2009 roku do godz. 12:00.
 
UWAGA!!!
Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy o wpisanie w polu TREŚĆ, nazwy panelu w którym chcą Państwo uczestniczyć w drugiej części konferencji.
 
W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Państwa uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone drogą mailową.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Informujemy ponadto, że istnieje możliwość parkowania samochodów osobowych na parkingu Centrum Handlowego Złote Tarasy (5 zł/godz.). Organizator nie zwraca uczestnikom konferencji kosztów przejazdu i parkowania samochodu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem:  .
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: