submenu
content

Zaproszenie na konferencję

01-06-2009
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego (DDP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pragnie poinformować, że w dniu 15 czerwca 2009 r. w godz. 10.00-16.00 w Centrum konferencyjnym Villa Otwock przy ul. Wspaniałej  47 w Otwocku k/Warszawy, odbędzie się III konferencja tematyczna w ramach realizowanego w latach 2008-2009 projektu systemowego „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt  „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” jest pierwszym projektem systemowym realizowanym ze środków PO KL podejmującym tematykę wzmocnienia mechanizmów dialogu społecznego w Polsce. Przedsięwzięcie ma charakter badawczo-diagnostyczny. Zapowiadana konferencja wpisuje się w cykl (czterech) konferencji tematycznych przewidzianych w projekcie, z udziałem ekspertów, którzy przedstawią rezultaty wypracowane podczas kolejnych etapów projektu. W trakcie ostatniej, podsumowującej konferencji, która odbędzie się w grudniu 2009 r., zaprezentowane zostaną ostateczne wyniki analiz i propozycje rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania systemu dialogu społecznego w Polsce.
 
III konferencja tematyczna, w swej zasadniczej części będzie poświęcona wstępnym rezultatom badań dotyczących wojewódzkich komisji dialogu społecznego (WKDS), realizowanych w ramach Zadania 3 projektu. Realizację badań powierzono prof. Jackowi Sroce z Uniwersytetu Wrocławskiego, który podczas konferencji przedstawi zarys osiągniętych rezultatów. Udział w konferencji stanowić będzie dla jego uczestników okazję zapoznania się z funkcjonowaniem ważnego ogniwa dialogu społecznego w Polsce, na poziomie regionalnym, jakim są czterostronne instytucje tego dialogu – WKDS. Z drugiej strony możliwa będzie dyskusja na forum konferencji dotycząca stanu deliberacji w regionach. Liczą na nią organizatorzy, uznając zarazem za wartościowy element projektu, który może przyczynić się do wzbogacenia wiedzy o praktykach dialogowych uzupełniając rezultaty uzyskane podczas badań terenowych.
 
Osoby zainteresowane udziałem w III konferencji tematycznej (udział w konferencji jest bezpłatny) prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres do 5 czerwca 2009 r. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Program konferencji
 
Formularz zgłoszeniowy
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: