submenu
content

Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego

18-06-2009
Projekt „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji                      i uczestników dialogu społecznego” jest pierwszym projektem systemowym realizowanym ze środków PO KL podejmującym tematykę wzmocnienia mechanizmów dialogu społecznego w Polsce. Przedsięwzięcie ma charakter badawczo-diagnostyczny.
 
III konferencja tematyczna, została poświęcona prezentacji wstępnych rezultatów badań dotyczących wojewódzkich komisji dialogu społecznego (WKDS), realizowanych w ramach Zadania 3 projektu. Realizację badań powierzono prof. Jackowi Sroce z Uniwersytetu Wrocławskiego, który podczas konferencji przedstawił zarys osiągniętych rezultatów oraz poprowadził w drugiej części spotkania dyskusję dotyczącą kondycji WKDS, a także stanu deliberacji  w regionach.
 
Zgodnie z założeniami badaniom poddano 16 wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Jako główne narzędzie służące komplementowaniu materiału empirycznego wykorzystano pogłębione wywiady grupowe (ang. FGI lub tzw. fokusy). Każdorazowo uczestniczyli w nich przedstawiciele stron reprezentowanych w WKDS. W trakcie wizyt w poszczególnych regionach przeprowadzone zostały również wywiady indywidualne z sekretarzami komisji. Skompletowano także dokumentację funkcjonowania WKDS-ów z ostatnich dwóch lat. Ostatecznie efekty badań znajdą odzwierciedlenie w opracowaniu książkowym.
 
Wyniki pozostałych prac badawczych, realizowanych w ramach projektu, zostaną przedstawione podczas kolejnej konferencji tematycznej, planowanej na wrzesień br.
 
W trakcie ostatniej konferencji, podsumowującej projekt, która odbędzie się w grudniu 2009 r., zaprezentowane zostaną ostateczne wyniki analiz i propozycje rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania systemu dialogu społecznego w Polsce.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: