submenu
content

Posiedzenie Prezydium i plenarne posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

30-06-2009


Przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Stefan Kubowicz, przedstawiał wynik wspólnego posiedzenia zespołów problemowych TK: ds. ubezpieczeń społecznych i ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS na 2010 r. Poinformował, że strony nie doszły do porozumienia w przedmiotowej sprawie.

Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił informację na temat projektu założeń do budżetu państwa na 2010 r. Poinformował, że będzie on jednym z najtrudniejszych budżetów, opracowany w sytuacji niekorzystnych warunków zewnętrznych, które oddziałują na sytuację wewnętrzną naszej gospodarki.

Podstawowe mierniki aktywności gospodarczej Polski w 2010 r. to:
- PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 0,5%,
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 1,0% ,
- Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3150 zł,
- Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,1%
- Realny wzrost wynagrodzenia wyniesie 1,1%,
- Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 2,5% ,
- Stopa bezrobocia na koniec roku ukształtuje się na poziomie 13,8%.
Wiceminister Grabowski przybliżył również obecną sytuację wymuszającą nowelizację obecnego budżetu, w połowie roku 2009 r.

Wicepremier Pawlak poinformował, że uwarunkowania zewnętrzne Polski, w kontekście światowego kryzysu, są najlepiej oceniane wśród krajów OECD.

W toku obszernej dyskusji, organizacje przedstawiły swoje stanowiska do założeń budżetu. Wspólną oceną wynikającą z dyskusji był - według organizacji - brak wielu danych, jak chociażby wpływy i wydatki budżetu. Dodatkowo jest to trudny do oszacowania budżet, w kontekście kryzysowych uwarunkowań gospodarczych. Bardziej realnym terminem omówienia tej kwestii byłby dzień po 7 lipca br., po uzgodnieniu nowelizacji budżetu na 2009 r.

Uzgodniono, że organizacje przedstawią w sekretariacie Trójstronnej Komisji swoje stanowiska, które wraz ze stenogramem z posiedzenia zostaną przekazane na ręce Ministra Finansów.

Bezpośrednio przed posiedzeniem plenarnym odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji z udziałem posłów - przedstawicieli klubów parlamentarnych i poselskich. Spotkanie poświęcone było możliwości udziału partnerów społecznych w pracach komisji sejmowych i senackich oraz zgłaszania poprawek do ustaw wchodzących w tzw. pakiet działań antykryzysowych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: