submenu
content
Podpisanie umowy między MPiPS a BGK na preferencyjne kredytowanie podmiotów ekonomii społecznej/fot.J.Szczepaniak Podpisanie umowy między MPiPS... Podpisanie umowy między MPiPS a BGK na preferencyjne kredytowanie podmiotów ekonomii społecznej/fot.J.Szczepaniak Podpisanie umowy między MPiPS... Podpisanie umowy między MPiPS a BGK na preferencyjne kredytowanie podmiotów ekonomii społecznej/fot.J.Szczepaniak Podpisanie umowy między MPiPS... Podpisanie umowy między MPiPS a BGK na preferencyjne kredytowanie podmiotów ekonomii społecznej/fot.J.Szczepaniak Podpisanie umowy między MPiPS... Podpisanie umowy między MPiPS a BGK na preferencyjne kredytowanie podmiotów ekonomii społecznej/fot.J.Szczepaniak Podpisanie umowy między MPiPS...

Podpisanie umowy między MPiPS a BGK na preferencyjne kredytowanie podmiotów ekonomii społecznej

19-07-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Do połowy 2015 roku ok. 25 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczona na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą - np. dla spółdzielni socjalnych czy organizacji pozarządowych.

Uroczyste podpisanie umowy przez Ministra Pracy i Polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza i Prezesa Zarządu BGK Dariusza Daniluka odbyło się 19 lipca 2012 r. w siedzibie MPiPS. Obecny był także Podsekretarz Stanu w MRR Paweł Orłowski.

 

- To wielkie wydarzenie dla wszystkich, zajmujących się ekonomią społeczną – powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Ta umowa obejmuje nie tylko niebagatelne środki finansowe, ale także merytoryczne wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter pilotażowy. Na Działanie 1.4 PO KL, za które odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono kwotę 30 mln zł. Kwota ta wesprze podmioty ekonomii społecznej (PES), takie jak np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe. Podmioty te, ze względu na swoją specyfikę i słabość ekonomiczną (prymat celu społecznego nad ekonomicznym), mają ograniczone możliwości, aby powiększać swój kapitał korzystając z finansowania dostępnego na warunkach rynkowych. W pracach nad koncepcją uruchomienia instrumentów zwrotnych dla sektora ekonomii społecznej uczestniczyło także Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które zarządza Programem Kapitał Ludzki.

 

Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełniąc w tym projekcie rolę beneficjenta systemowego wybierze, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, pośredników finansowych dla pięciu makroregionów, odpowiadających lokalizacyjne obecnym obszarom oddziaływania Centrów Ekonomii Społecznej.

 

- To projekt pilotażowy, który jest szczególnie ważny, gdyż oprócz wykorzystania środków unijnych pozwala na wypracowanie modelu współpracy między partnerami – stwierdził Prezes Zarządu BGK Dariusz Daniluk.

 

Rolą pośredników będzie udzielanie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek oraz świadczenie bezpłatnych usług doradztwa na rzecz tych podmiotów, z którymi zawarte zostaną umowy pożyczki. Doradztwo ma pomóc PES w efektywnym wykorzystaniu środków pożyczek przeznaczonych zarówno na działalność inwestycyjną jak i cele obrotowe.

 

Pożyczki wypłacane będą do czerwca 2015 r. w okresie realizacji projektu, natomiast w okresie monitorowania, który będzie trwał maksymalnie 5 lat od czasu udzielenia ostatniej pożyczki, przewidziany jest zwrot wypłaconych środków do Funduszu Powierniczego zarządzanego przez BGK. Pod koniec tego okresu zapadnie decyzja w sprawie kontynuacji działalności Funduszu Powierniczego w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania jego efektywności.

 

Pilotaż ma pomóc w zbudowaniu przyszłego systemu wsparcia finansowego i doradztwa biznesowego dla PES.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: