submenu
content

Informacja dla uczestników szkoleń w ramach Działania 2.1 PO WER

24-01-2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lipcu 2016 r. rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie projektów, w których prowadzone będą szkolenia dla przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gmin powyżej 5 tys. mieszkańców. Konkurs został zorganizowany w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Szkolenia będą skierowane w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

W wyniku konkursu podpisano 4 umowy o dofinansowanie, po jednej w każdym makroregionie.

 

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do podmiotów realizujących projekty w poszczególnych makroregionach:

 

  1. makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie: Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, telefon: 22 771 81 89, e-mail:
  2. makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie: Grupa Doradcza Projekt, telefon: 12 412 13 00 , e-mail:
  3. makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia KURSOR, telefon: 81 441 33 32 , e-mail:
  4. makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie: Fundacja Pozytywne Inicjatywy, telefon: 698 684 464 , e-mail:
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: