submenu
content

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER

24-07-2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

więcej

Rusza nowy unijny instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców

13-02-2017

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Nest Bank podpisały umowę dotyczącą nowego instrumentu finansowego dla polskich mikroprzedsiębiorców. Dzięki gwarancji udzielonej przez EFI, Nest Bank uruchomił właśnie kredyty dla firm w fazie rozwoju, dostępne na preferencyjnych warunkach. 

więcej

Informacja dla uczestników szkoleń w ramach Działania 2.1 PO WER

24-01-2017

Zamieszczamy dane kontaktowe do podmiotów realizujących projekty w ramach konkursu na dofinansowanie projektów, w których prowadzone będą szkolenia dla przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

więcej

Konkurs na model systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego

06-10-2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs dotyczący wypracowania, przetestowania i wdrożenia modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 

więcej

Ogłoszenie o naborze partnerów

02-06-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

więcej

Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na rzecz rynku pracy i pomocy społecznej”

02-12-2015

Konferencja, inaugurującą działania nadzorowane przez Ministerstwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie.

więcej

Spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach Działania 2.8 PO WER

13-11-2015

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15.

więcej

Konkurs w ramach Działania 2.8 PO WER

03-11-2015

MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

więcej

Konkurs w ramach Działania 4.1 PO WER

20-10-2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs pt. „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”.

więcej

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

30-09-2015

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

więcej
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  12
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: