submenu
content

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

30-09-2015

MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.4 Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na projekt mający na celu opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców.

więcej

Konsultacje projektu założeń konkursu w ramach Działania 2.7 PO WER

18-09-2015

Konsultacje społecznych założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu w ramach Działania 2.7 PO WER „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” będą trwały od 18 do 28 września 2015 r. 

więcej

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

14-09-2015

MPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany w II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

więcej

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

03-09-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 ogłaszany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

więcej

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

01-09-2015

MPiPS ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

więcej

Kolejny konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER

24-08-2015

MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej.

więcej

Otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

10-08-2015

Rusza otwarty nabór partnerów na realizację projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

więcej

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

23-07-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

więcej

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

15-07-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

więcej

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER

10-07-2015

MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

więcej
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  12
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: