submenu
content

Zmiany w regulaminie konkursu na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

08-07-2015

Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - Oś Priorytetowa I, Działanie 1.3 PO WER.

więcej

Międzynarodowe badanie osób 50+ w Polsce

25-05-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentuje Polskę w VI rundzie badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

więcej

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 w ramach Gwarancji dla młodzieży

14-05-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 służący realizacji Gwarancji dla młodzieży ogłoszony w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej

Weź udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich i poznaj projekty realizowane w ramach PO KL

06-05-2015

Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim.

więcej

Projekt Ministerstwa Zdrowia nadzorowany przez MPiPS wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”

16-03-2015

Głównym działaniem podejmowanym w projekcie jest realizacja studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, a także stały monitoring jakości świadczonych usług edukacyjnych.

więcej

PO WER znaczy siła

13-01-2015

Porozumienie w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER, pomiędzy MPiPS a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, podpisano 13 stycznia 2015 r. Alokacja, za realizację której będzie odpowiadało MPiPS, wynosi ponad 443 mln euro.

więcej

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

22-12-2014

17 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

więcej

Konsultacje projektów finansowanych z Funduszu Pracy

01-12-2014

Uwagi do Wytycznych można zgłaszać do 14 grudnia 2014 r. 

więcej

Konferencja „Dobre rządzenie – realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) PO KL 2007-2013”

07-11-2014

5 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Dobre rządzenie – realizacja Priorytetu V (Działania 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” organizowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Dla rozwoju i zdrowia…

29-10-2014

Pod takim hasłem odbyła się 29 października 2014 r. w MPiPS konferencja podsumowująca realizację Priorytetu 2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 2007-2013.

więcej
1  ««««  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»»»  12
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: