submenu
content

Głosowanie on-line na najlepszą pracę w VI edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

23-11-2012

Głosowanie on-line na najlepszą pracę zgłoszoną do VI edycji konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS” zostało uruchomione 22 listopada 2012 r.

więcej

Konferencja „Zatrudnienie i integracja społeczna”

22-10-2012

Podczas konferencji „Zatrudnienie i integracja społeczna”, która odbyła się 22.10 2012 r., podsumowano wyniki pierwszego konkursu w Działaniu 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

więcej

Wyniki konkursu pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” w ramach Działania 1.5 PO KL

09-08-2012

Na realizację projektów przeznaczono 150 mln zł. W projektach przewidziano dofinansowanie m.in. tworzenia żłobków i klubów dziecięcych.

więcej

Podpisanie umowy między MPiPS a BGK na preferencyjne kredytowanie podmiotów ekonomii społecznej

19-07-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Do połowy 2015 roku ok. 25 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczona na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą - np. dla spółdzielni socjalnych czy organizacji pozarządowych.

więcej

VI edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS ogłoszona!

16-05-2012

VI edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS " została ogłoszona 15 maja 2012 r. Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 15 października 2012 r.

więcej

Zamknięto konkurs „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”

26-04-2012

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów wynosi 150 mln zł. Obrady Komisji Oceny  Projektów dokonującej oceny merytorycznej wniosków zaplanowano na 28 maja br.

więcej

Wręczenie nagród w konkursach "Ludzka twarz EFS" i "Dobre praktyki EFS"

30-03-2012

Nagrody  w konkursach "Ludzka twarz EFS" i "Dobre praktyki EFS" zostały 30 marca 2012 r. wręczone laureatom podczas uroczystości w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

więcej

Konkurs „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”

20-02-2012

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 150 000 000,00 zł. Wnioski będą przyjmowane do 17 kwietnia 2012 r.

 

więcej

Termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”

04-01-2012

Zgodnie z projektem Planu Działania Priorytetu I PO KL na 2012 rok w I kwartale 2012 r. zostanie ogłoszony konkurs zamknięty w ramach Działania 1.5.

więcej

V edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS" rozstrzygnięta

30-11-2011

Jury V edycji konkursu „Ludzka twarz EFS” wyłoniło laureatów konkursu podczas posiedzenia, które odbyło się 24 listopada 2011 r.

więcej
1  ««««  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »»»»  12
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: