submenu
content

Więcej miejsc dla seniorów w województwie lubuskim

19-10-2018

Z zaledwie 2 w 2015 r. do 21 w 2018 r. wzrośnie liczba domów i klubów „Senior +” w województwie lubuskim. To dodatkowe 500 miejsc. Oprócz tego ponad 60 tys. rodzin objętych programem „Rodzina 500 +”, blisko 109 tys. już wpłaconych świadczeń „Dobry start” i 13,7 mln zł na program „Maluch +” – to tylko niektóre z elementów polityki społecznej realizowanej w tym regionie.

 

Program „Rodzina 500 +: działa

Statystyki potwierdzają, że program „Rodzina 500 +” spełnia swoje założenia – wpływa na wzrost liczby urodzeń, spadek ubóstwa wśród rodzin i dzieci oraz poprawę ich sytuacji materialnej. W 2017 r. w Polsce urodziło się 402 tys. dzieci – o 5,2% więcej niż w roku poprzednim. W 2016 r. liczba ta wynosiła 382,3 tys. – o 3,5% (13 tys.) więcej niż w roku 2015.

 

Od 1998 r. liczba urodzeń nieznacznie przekroczyła 400 tys. jedynie trzykrotnie – w latach 200-2010.

 

Jeśli chodzi o wskaźnik ubóstwa skrajnego wśród samotnych rodziców, to w 2017 r. wynosił on 4,3% - rok wcześniej było to 6,5%. W przypadku małżeństw z co najmniej 3 dzieci odnotowano spadek z 7,5% do 6,4%.

 

„500 +” w Lubuskiem

Każdego miesiąca pieniądze z programu „Rodzina 500 +” trafiają średnio do 92 tys. dzieci z 63 tys. lubuskich rodzin i ok. 1,8 tys. dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Ponad połowa rodzin pobiera świadczenie na pierwsze dziecko. W sierpniu takich rodzin były 33 tys. 47% z nich stanowiły nieposiadające dochodu lub rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 400 zł.

 

38,2 tys. rodzin (63%) pobiera świadczenie tylko na jedno dziecko. Z kolei rodzin wielodzietnych otrzymujących 500 zł na sześcioro i więcej dzieci było 142.

 

Z blisko 95 tys. wypłaconych w sierpniu świadczeń, niespełna 100 stanowiły te w formie rzeczowej (0,1%), z czego 41 w formie opłacenia usług.

 

„Dobry start” w nowy rok szkolny dla wszystkich dzieci

Wnioski online o wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka w ramach programu „Dobry start” można było składać już od 1 lipca. Łącznie do końca września br. w województwie lubuskim złożono ponad 80 tys. takich wniosków (ok. 46% droga elektroniczną). Jak pokazują najnowsze dane, świadczenie przyznano już 111 tys. dzieci. Do tej pory wypłacono już niemal 109 tys. świadczeń na łączną kwotę 32,5 mln zł.

 

Uwaga, wnioski o świadczenie można składać tylko do 30 listopada – złożenie wniosku po tym terminie nie daje szansy na otrzymanie świadczenia.

 

 

Świadczenie Dobry start jest jednorazowym wsparciem dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na osiągany dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole dobry start przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Mamy mogą odetchnąć z ulgą

Obawa o znalezienie miejsca opieki nad ich maluchem towarzyszy wielu rodzicom, szczególnie mamom, które po urlopie macierzyńskim chciałyby wrócić do pracy. Odpowiedzią na ten problem społeczny jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi. Na realizację programu „Maluch +” 2018 w województwie lubuskim przeznaczono łącznie 13,7 mln zł.

 

W porównaniu do roku 2015, liczba placówek opieki nad najmniejszymi dziećmi w województwie lubuskim wzrośnie o 61 – z 77 do 138 w 2018 r. (dane szacunkowe na koniec 2018 r.). Takie placówki powstały w 2016 r. Gorzowie Wlkp., a w 2017 r. w Witnicy, Sulechowie i Maszewie. Liczba miejsc dla maluchów wzrośnie natomiast o 2 065 – z 2 663 w 2015 r. do 4 728 w 2018 r. (dane szacunkowe).

 

Zniżki dla rodzin wielodzietnych

Jak wynika z najnowszych danych, w województwie lubuskim liczba osób posiadających przynajmniej jedną zamówioną Kartę Dużej Rodziny wynosi obecnie ponad 46 tys. (w 2015 t. 16,8 tys.). W sumie karty posiada 9,6 tys. rodzin. We wrześniu br. Kartę Dużej Rodziny w województwie lubuskim wspierało 136 partnerów, a ze zniżek można było korzystać w 630 miejscach.

 

Starsi, ale aktywni

Praca na rzecz osób starszych to bardzo ważna część działalności Ministerstwa Rodziny. Efektem tych działań jest m.in. Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020. Chodzi w nim przede wszystkim o wspieranie tworzenia i prowadzenia dziennych domów i klubów „Senior +”, by zwiększyć m.in. aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym.

 

W 2018 r. na realizację programu w województwie lubuskim przeznaczono 2,7 mln zł. W 2015 r. było to 0,3 mln zł. Co warto jednak podkreślić, w 2015 r. środki przeznaczone były wyłącznie na uruchomienie placówek, a w latach późniejszych na ich uruchamianie i działalność.

 

W 2015 r. w lubuskim były tylko 2 placówki „Senior +” zapewniających 71 miejsc. Dzisiaj jest ich 9 – 5 dziennych domów i 4 kluby (255 miejsc), a do końca 2018 r. liczba placówek ma wzrosnąć do 21, gwarantując 572 miejsca dla seniorów.

 

Seniorzy pod opieką

Obok „Senior +” do osób starszych skierowany jest również program „Opieka 75+”. Ma on na celu wspieranie samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej  – dzisiaj samotnych, a od nowego roku również pozostających w rodzinach.  

 

W województwie lubuskim do programu „Opieka 75 +” przystąpiło 16 gmin, a środki przeznaczone na ten cel to 321 tys. zł.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: