submenu
content

Kampania Rady Europy - przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

11-05-2007
W MPiPS 11 maja 2007 r. odbyła się konferencja dla organizacji pozarządowych zorganizowana w ramach kampanii Rady Europy poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zainaugurowanej w krajach RE 27 listopada 2006 r.
 
Konferencję otworzyła Berenika Anders, Dyrektorka Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która opowiedziała o założeniach Kampanii. Następnie głos zabrały osoby zajmujące się programami finansowanymi z Unii Europejskiej oraz rządowym programem „Bezpiecznie razem”.
 
 Wspólnotowy Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS – Olga Soszyńska, specjalista Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS, członkini Komitetu wspierającego Komisję Europejską we wdrażaniu inicjatywy PROGRESS – email:
 
Zobacz treść sekcji 1 (format pdf.)
Zobacz treść sekcji 2 (format pdf.)
Zobacz treść sekcji 3 (format pdf.)
Zobacz treść sekcji 4 (format pdf.)
Zobacz treść sekcji 5 (format pdf.)
 
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – Elżbieta Rusiniak, Naczelnik Wydziału ds. Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w MSWiA
 
Zobacz treść programu (format pdf.)
 
„Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka – DAPHNE III" program szczegółowy UE na lata 2007 – 2013 – Agata Furgała, główny specjalista Wydziału ds. Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w MSWiA
 
Zobacz treść programu (format pdf.)
Zobacz treść projektu decyzji (format pdf.)
 
„Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich” na lata 2007 – 2013 w ramach programu ogólnego – Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi – Eliza Przetak, specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w MPIPS

Zobacz treść programu (format pdf.)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: