submenu
content

Międzynarodowa konferencja poświęcona integracji usług socjalnych

12-06-2007
Europejska Konferencja o Integracji Usług Socjalnych Rady Europy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP odbywa się w dniach 14-15 czerwca 2007 r. w Warszawie, w gmachu MPiPS,  ul. Nowogrodzka 1/3/5, I p., sala A. Bączkowskiego, początek godz. 9. 30. Konferencja jest ogólnoeuropejską inauguracją raportu analitycznego i zalecenia Rady Europy o integracji usług socjalnych.
Europejska Konferencja o Integracji Usług Socjalnych Rady Europy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
W trakcie konferencji są przedstawiane także doświadczenia Norwegii, Belgii (Flandria), Finlandii, Włoch, Portugalii, Armenii i Polski w tym zakresie. W konferencji biorą udział przedstawiciele organizacji społecznych, nauki, administracji rządowej i samorządowej z państw członkowskich Rady Europy, w tym z Polski. Konferencja jest współorganizowana przez Radę Europy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz).
 
Rodzina wychowująca upośledzone dzieci może potrzebować jednocześnie usług zdrowotnych, psychologicznych, rehabilitacyjnych, pedagogiki specjalnej, czy pomocy społecznej. Gdyby usługi te były zintegrowane, rodzina taka nie musiałaby zmagać się z gąszczem instytucji i procedur. Jej potrzeby mogłyby być ocenione, a plan pomocy ustalony w jednym miejscu. Również świadczenie odpowiednich usług odbywałoby się w sposób płynny, przez wzajemnie ze sobą współpracujące instytucje.
Prowadzący Europejską Konferencję o Integracji Usług Socjalnych Rady Europy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Integracja usług i służb socjalnych ogniskuje dylematy współczesnego europejskiego państwa opiekuńczego. Państwo to chce być sprawne w reagowaniu na potrzeby obywateli, ale jednocześnie musi uwzględniać finansowe bariery realizacji swych programów. Państwo realizujące swoje różnorodne funkcje, stało się dużą, skomplikowaną organizacją, natrafiającą na trudności takim organizacjom właściwe. Trudno mu wytyczać priorytety działania, napotyka też na organizacyjne i biurokratyczne bariery ich celowej i zintegrowanej realizacji.
 
Z problemami tymi państwa europejskie zmagają się w skali makro, gdy np. w ramach Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej stawiają sobie za cel modernizację europejskiego modelu polityki społecznej. Zmagają się z nimi też w skali mniejszej, gdy np. chcą zintegrować usługi socjalne, by obywatel, którego potrzeby wykraczają poza zakres działania pojedynczego segmentu służb socjalnych, mógł być dobrze obsłużony w jednym miejscu przez multidyscyplinarny zespół specjalistów.
 
Konferencja jest otwarta dla dziennikarzy.
Dodatkowych informacji udziela Karolina Górnik, tel.: 0-(22) 661 12 93

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: