submenu
content

Oświadczenie w sprawie artykułu "Pół miliona na barek" opublikowanego w dzienniku "Fakt"

26-06-2007
Biuro Promocji i Mediów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w artykule pt.: „Pół miliona na barek” (Fakt z 25.06.2007, strona 10), autorstwa Pana Jarosława Sulikowskiego, zostały opublikowane nieprawdziwe bądź nieścisłe informacje, które mogą wprowadzić w błąd czytelnika artykułu.
 
W związku z tym Biuro Promocji i Mediów informuje, że:
 
 
  • Zgodnie art. 34. 1. ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 z późn. zm.) minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych organów, urzędów i jednostek, w tym w szczególności tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne oraz powołuje i odwołuje ich kierowników, a także organizuje kontrolę sprawności działania, efektywności gospodarowania oraz przestrzegania prawa przez te jednostki organizacyjne.
Oznacza to, że Minister w żadnym razie nie zajmuje się gospodarowaniem mieniem urzędu, zlecaniem lub wydawaniem środków finansowych na projekty, przebudowy lub remonty. Minister nie zatrudnia także pracowników ani nie wypłaca im wynagrodzeń, ani nagród.
 
  • Natomiast w urzędach obsługujących ministrów, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U.06.170.1217 z późn. zm.), jest stanowisko dyrektora generalnego urzędu, który (zgodnie z art. 21 ust. 4) zapewnia funkcjonowanie urzędu poprzez m.in.:
  • gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu,
  • dysponowanie funduszem nagród.

Oznacza to, że przypisywane przez autora artykułu czynności wykonuje nie Minister ale dyrektor generalny urzędu.
 
Należy także zwrócić uwagę na następujące fakty, które nie znalazły się w artykule:
 
 
  • Przebudowa stołówki pracowniczej, na wniosek Dyrektora Generalnego, wynika z konieczności poprawienia bardzo złego stanu sanitarno-technicznego jej pomieszczeń oraz zapewnienia pracownikom miejsca spożywania posiłków.
  • Projekt bufetu jest efektem pomysłu i poczucia estetyki architektów – autorów projektu.
  • Jaka była to faktycznie kwota będzie można się przekonać już 13 lipca 2007 bo do tego dnia (do godz. 12.00) wyznaczono termin składania ofert.

 

Wartość przebudowy bufetu nie przekroczy kwoty 200 tysięcy złotych.

 
Koordynator Biura Promocji i Mediów
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: