submenu
content
Spotkanie z przedstawicielem UNHCR w Polsce Spotkanie z przedstawicielem... Spotkanie z przedstawicielem UNHCR w Polsce, fot. Lidia Sokal Spotkanie z przedstawicielem... Spotkanie z przedstawicielem UNHCR w Polsce, fot. Lidia Sokal Spotkanie z przedstawicielem...

Spotkanie z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

23-10-2013

 

W dniu 23 października minister Kosiniak-Kamysz spotkał się z Panią Anna-Carin Öst, przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce. Tematem spotkania była integracja osób objętych ochroną międzynarodową w Polsce oraz współpraca MPiPS z UNHCR w zakresie wsparcia integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. Podczas spotkania obydwie strony proponowały kolejne drogi rozwoju zarówno dotyczące wspólnej współpracy jak i rozwiązań problemu integracji osób objętych ochroną międzynarodową  w Polsce.

 

Minister podkreślał jak ważna jest pomoc migrantom. Podkreślił, że jest to naszym obowiązkiem wobec społeczeństwa światowego, szczególnie biorąc pod uwagę pomoc, jaką na przestrzeni lat Polska otrzymywała od innych krajów. Minister Kosiniak-Kamysz również zwrócił się o pomoc w formowaniu strategii wobec integracji uchodźców w naszym kraju.

 

Pani Anna-Carin Öst także wyraziła chęć dzielenia się informacjami na temat życia w obozie uchodźców na przykładzie migrantów z Syrii. Minister uznał je za kluczowe by móc uświadomić Polaków o tragedii, która dzieje się tak blisko nas, bo ledwie kilka godzin lotu. Minister Kosianiak-Kamysz został również osobiście zaproszony na konferencje na temat przesiedlenia i integracji organizowana przez UNHCR, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia w Warszawie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: