submenu
content

25 lat polskiej polityki społecznej

04-06-2014

Ustawa o pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych, wsparcie osób poszukujących pracy, reforma emerytalna i program polityki rodzinnej - to kluczowe zmiany wprowadzone przez 25 lat działalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

- Krótko mówiąc, przebudowując nasz kraj, musimy go przebudowywać solidarnie (…) Najbardziej konieczne reformy, należy realizować konsekwentnie, lecz z ludźmi, a nie przeciw nim - apelował Jacek Kuroń, pierwszy minister pracy i polityki społecznej po 1989 roku. Po to powstały ustawy wprowadzające pierwsze zasiłki dla osób bezrobotnych i zasiłki z pomocy społecznej, których celem była ochrona najuboższych przed skutkami transformacji.

 

Owe credo Jacka Kuronia przyświecało kolejnym ministrom pracy i polityki społecznej. W tym duchu powstał Fundusz Pracy, z którego finansowana jest pomoc dla osób bezrobotnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera niepełnosprawnych w znalezieniu pracy i rehabilitacji. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych chroni pracowników, gdy ich pracodawca staje się niewypłacalny.

 

Powstała w 1994 roku, z inicjatywy ministra Andrzeja Bączkowskiego, Komisja Trójstronna stała się platformą dialogu rządu, związków zawodowych i pracodawców. Dzięki niej udało się przekonać partnerów społecznych do poparcia reformy emerytalnej z 1999 roku. To na niej wykuwały się pierwsze pomysły na reformę pomocy społecznej czy wprowadzenie świadczeń rodzinnych.

 

- Przez 25 lat Polska zmieniła się nie do poznania. Prężnie działające organizacje pozarządowe, kompleksowy program wsparcia polskich rodzin, długofalowa polityka aktywizacji osób starszych czy reforma urzędów pracy to przykłady kluczowych reform społecznych dokonanych w ostatnich latach. Kolejne wyzwania wciąż przed nami - mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz. 

25 lat wolności 25 lat wolności
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: