submenu
content

Minister Mleczko na posiedzeniu EPSCO

19-06-2014

Minister Radosław Mleczko 19 czerwca 2014 r. wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich.

 

Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat  Semestru Europejskiego, w tym projektów zaleceń Rady dla każdego państwa członkowskiego co do krajowych programów reform na rok 2014.

 

Zalecenia dla Polski odnoszące się do obszaru zatrudnienia i polityki społecznej obejmują w tym roku m.in.: zwiększenie wysiłków na rzecz zmniejszenia bezrobocia osób młodych, zwalczanie segmentacji rynku pracy, kontynuowanie starań w celu podniesienia współczynnika aktywności zawodowej kobiet oraz zwiększenie szans starszych pracowników na zatrudnienie.

 

Minister zadeklarował zaangażowanie w realizację „Gwarancji dla młodzieży”. Poinformował, że znowelizowane zostały przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aby możliwe było maksymalne wykorzystanie Gwarancji.

 

Druga debata Ministrów dotyczyła wymiaru społecznego Unii Gospodarczo-Walutowej. Minister Mleczko podkreślił, że dbałość o stabilność finansów publicznych, dostosowanie systemu emerytalnego do zmian demograficznych, uelastycznianie rynku pracy, zindywidualizowane działania aktywizujące, a także system świadczeń społecznych, skłaniający do zatrudnienia to najważniejsze odpowiedzi na obecne wyzwania społeczne.  Warunkiem ich skutecznej realizacji jest wzrost gospodarczy, którego konsekwencją powinno być również ograniczenie ubóstwa. Wskazał, że jednym z możliwych instrumentów osiągania tego celu jest racjonalne i zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej. Polska konsekwentnie podwyższa płacę minimalną – w tym roku wynosi 46% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Na marginesie posiedzenia Rady Minister R. Mleczko spotkał się z Rudolfem Hundstorferem, Ministrem Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów Austrii. Podczas spotkania zostało podpisane Wspólne oświadczenie  w sprawie współpracy i wymiany informacji w obszarze polityki społecznej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów Republiki Austrii. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: