submenu
content

Rekrutacja na stanowiska ekspertów długoterminowych oraz dyrektora biura w Chinach w projekcie „EU-China Social Protection Reform Project”

07-08-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako członek konsorcjum 7 państw (Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Włoch jako lidera Konsorcjum) bierze udział w projekcie Komisji Europejskiej i Rządu Chińskiej Republiki Ludowej „EU-China Social Protection Reform Project”. Projekt ma na celu przekazanie Chinom doświadczeń państw europejskich. Składa się z trzech komponentów:

 

1.      Wzmacnianie zdolności administracyjnej w zakresie zabezpieczenia społecznego

2.      Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej w zakresie zarządzania finansowego i nadzoru nad funduszami ubezpieczenia społecznego

3.      Pomoc w rozwoju ram prawnych i wdrażaniu systemu pomocy społecznej

 

Szczegółowy opis projektu wraz z opisem komponentów jest zawarty w załącznikach nr 1 i 2.

 

Rozpoczęcie projektu planowane jest na październik 2014 r., a okres jego realizacji wynosi cztery lata.

 

W związku z realizacją projektu Konsorcjum poszukuje kandydatów na stanowiska ekspertów długoterminowych w Chinach dla każdego z trzech komponentów oraz dyrektora biura projektu w Chinach. Czas trwania kontraktów to  4 lata.

 

Szczegółowe wymagania, jakie powinni spełnić kandydaci są zawarte w załącznikach nr 3 i 4. Zwracamy uwagę, że jednym z wymogów koniecznych, jakie muszą spełnić kandydaci jest zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednej z organizacji wchodzących w skład Konsorcjum co najmniej przez trzy lata, w ciągu ostatnich pięciu lat.  Szczegółowa lista organizacji uczestniczących w projekcie jest zawarta w załączniku nr 5.

 

Zakres zadań eksperta długoterminowego:

- koordynacja działań w Chinach w ramach danego komponentu na podstawie przyjętego przez Konsorcjum planu działania

- inicjowanie działań w ramach projektu, udział w ich realizacji oraz nadzorowanie ich realizacji w Chinach

- rozwiązywanie problemów związanych z implementacją projektu

- stała współpraca z koordynatorem komponentu, w tym raportowanie o postępach w realizacji projektu

- stała współpraca z liderem projektu

- stała współpraca z partnerami z Chin oraz Przedstawicielstwem KE w Chinach.

 

Jeden z trzech ekspertów długoterminowych, który spełni dodatkowe kryteria, będzie pełnił również funkcję kierownika zespołu ekspertów długoterminowych. Do jego zadań należeć będzie również koordynacja prac zespołu ekspertów poprzez przygotowanie całościowego raportu dla lidera projektu.

 

Zakres zadań dyrektora biura w Chinach:

- organizacja biura w Chinach na etapie rozpoczęcia projektu, w tym rekrutacja zespołu biura

- zapewnienie właściwego działania biura

- zarządzanie wydatkami biura

- nadzorowanie logistyki działań w ramach projektu w Chinach

- koordynowanie sprawozdawczości finansowej i księgowości we współpracy z personelem biura w Chinach i liderem projektu

- nadzorowanie pracy zespołu pomocniczego oddelegowanego przez partnerów z Chin

- pomoc ekspertom krótkoterminowym podczas ich pobytu w Chinach.

 

Zgłoszenia (CV w j. angielskim według wzoru Europass CV oraz list motywacyjny w j. angielskim) prosimy nadsyłać na adres SecretariatEUChina@formez.it w terminie do dnia 1 września 2014 r. Konsorcjum zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Pliki do pobrania

Zalacznik 1_2.pdf
Załącznik 1  (699.6 KB)
Zalacznik 2.pdf
Załącznik 2  (171.9 KB)
Zalacznik 3_2.pdf
Załącznik 3  (190.4 KB)
Zalacznik 4_2.pdf
Załącznik 4  (178.1 KB)
Zalacznik 5.pdf
Załącznik 5  (126.1 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: