submenu
content

„Nasz elementarz” również w wersjach dla niepełnosprawnych

01-09-2014

Darmowy podręcznik dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ma też wersje przygotowane z myślą o uczniach niepełnosprawnych.

 

Pierwsza z nich została przygotowana z myślą o dzieciach niewidomych. Elementarz został zapisany w systemie Braille’a. Kolejną adaptację, w druku powiększonym, przygotowano dla uczniów słabowidzących.

 

Jest także wersja dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się lub komunikowaniu, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją. W tej adaptacji zmodyfikowano teksty i ilustracje, w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby tej grupy uczniów. Treści podręcznika w książce zostały wzbogacone o piktogramy systemu PCS (Picture Communication Symbols). Dodano także karty komunikacyjne oraz słowniczek wszystkich wykorzystanych symboli.

 

Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący mogą także korzystać z elektronicznej wersji elementarza zawierającej nagrania w polskim języku migowym. Została ona nagrana na płycie DVD, a także udostępniona do pobrania ze strony internetowej w formatach wideo odtwarzanych na komputerach, tabletach i smartfonach. Wersja ta zawiera wszystkie teksty z „Naszego elementarza” nagrane w polskim języku migowym, jak również dodatkowe informacje dotyczące sytuacji głuchego ucznia oraz społeczności głuchych.

 

Również nauczyciele uczący dzieci niepełnosprawne otrzymają egzemplarze, które ułatwią im prowadzenie lekcji. Każdy temat został opatrzony wstępem z listą dodatkowych ćwiczeń oraz komentarzami dotyczącymi pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.

 

Do końca roku wykonana zostanie także książka pomocnicza wprowadzająca podstawowe elementy wiedzy o języku polskim. Będzie ona ułatwiała uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyswojenie podstaw systemu językowego polszczyzny. W atrakcyjny i przystępny sposób przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej gramatyki i leksyki. Książka pomocnicza będzie wykonana w formie elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.

 

Podręczniki można pobrać tutaj: http://naszelementarz.men.gov.pl/cztery-wersje-adaptacji-naszego-elementarza-do-potrzeb-uczniow-niepelnosprawnych-gotowe/

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: