submenu
content

„Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce”

29-09-2014

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie ekspertów w zakresu równości kobiet w gospodarce. Pretekstem do spotkania była publikacja raportu „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce”, opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

 

Raport jest pierwszym w Polsce kompleksowym opracowaniem analizującym wyzwania i problemy związane z równouprawnieniem w procesach decyzyjnych. Eksperci z organizacji pozarządowych i mediów nakierowane dyskutowali o sposobach wspierania równość kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych oraz sposobach na wzmacnianie przez różne grupy interesariuszy takich działań.

 

Jak wynika z raportu, największe polskie spółki - spółki giełdowe, w tym spółki z udziałem skarbu państwa - mają w zarządach i radach nadzorczych mniej niż 15 proc. kobiet, a na stanowiskach prezesek - ok. 7 proc. Autorzy raportu podkreślają, że większość badań jednoznacznie pokazuje związek różnorodności z wynikami ekonomicznymi firmy - im więcej kobiet w zarządzie i bardziej różnorodny zespół, tym wyniki są lepsze.

 

Rosnąca akceptacja obecności kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie oraz oraz większą otwartość na zwiększanie udziału kobiet we władzach firm to dobry kierunek. Zdaniem uczestników spotkania niezbędne jest wzmocnienie skuteczności prawa zakresie równości kobiet, np. poprzez kwoty dotyczące pożądanych proporcji udziału kobiet i mężczyzn we władzach firm. Obszarem gospodarki, który powinien w pierwszej kolejności dawać przykład dobrych praktyk w zakresie równości kobiet i mężczyzn – i w którym należałoby wprowadzić rozwiązania kwotowe – powinny być spółki z udziałem skarbu państwa oraz duże spółki notowane na giełdzie. 

 

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska zapowiedziała kolejne kroki - m.in. spotkania z przedstawicielami biznesu, analizy pokazujące, że równość się opłaca oraz ogólnopolską kampanię społeczną na ten temat, do której współtworzenia zaprosiła wszystkich obecnych na sali.

 

„Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej... „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce” „Więcej równości - więcej...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: