submenu
content

Procedura powoływania członków do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

09-04-2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że rozpoczyna procedurę uzupełniającą powoływania członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych do obecnej kadencji Komisji.

 

Kandydat na członka Komisji zobowiązany jest do wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza i w przypadku wyboru na członka Komisji do późniejszego przedstawienia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub nadesłać listem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.(decyduje data wpływu do Ministerstwa) na wskazany poniżej adres.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

 

pok. 204 bud. B – sekretariat Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej z dopiskiem na kopercie: „Dodatkowy nabór do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych”. 

 

Dodatkowe informacje i formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: