submenu
content

Posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

24-09-2012

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które odbyło się 24 września 2012 r. w MPiPS, był powstający system monitorowania losów dziecka.

więcej

Minister Kosiniak-Kamysz uczestniczył w IV Kongresie Kobiet

17-09-2012

Podczas IV Kongresu Kobiet odbył się Drugi Okrągły Stół ministrów ds. równości, w którym wziął udział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

więcej

Gala Finałowa V edycji konkursu „Mama w pracy”

28-05-2012

Gala Finałowa piątej edycji konkursu „Mama w pracy” odbyła się 23 maja 2012 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

więcej

Konsultacje Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”

12-01-2012

MPiPS zaprasza do zgłaszania uwag i komentarzy do przygotowywanego programu. Maile można przysyłać do 26 stycznia.

więcej

Wyniki Ogólnoplskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod tytułem: "Mama-Tata-Dom-Praca”.

05-10-2011

W I grupie wiekowej:  5-6 lat Jury nagrodziło następujące prace:


Kategoria: nagroda główna:

1. Amelia Nowak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie;

2. Paula Chołody –  Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie;

3. Jędrzej Wochowski – Pałac Młodzieżowy, Pomorskie Centrum Edukacji

   w Szczecinie.

więcej

Ogłoszenie ws. Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

18-07-2011

Ogłoszenie dla instytucji niepublicznych (organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, organizacje prywatne), działających w obszarze aktywności zawodowej i społecznej osób starszych – zgłaszanie propozycji działań.

więcej

Podział środków finansowych na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

30-06-2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

więcej

Komunikat w sprawie pozostawienia bez zmian aktów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

29-06-2011

Przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego/świadczeniowego 2011/2012, nie planuje się zmiany  rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r., Nr 123, poz. 836).

więcej

Ogłoszenia rekrutacyjne do projektu: Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy

09-03-2011

Departament Analiz i Prognoz MPiPS poszukuje osoby do projektu: "Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy” współfinansowanego w ramach programu wspólnotowego PROGRESS priorytet 5: Równość płci.

więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

13-08-2010

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „MACIERZYŃSTWO – OJCOSTWO – RODZICIELSTWO” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej
««««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: