submenu
content

Finansowanie rowności kobiet i mężczyzn oraz wzmacnianie statusu kobiet - 52 Sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ

28-02-2008
Od 25 lutego do 7 marca Nowym Jorku odbywa się 52 sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (CSW UN), której tematem przewodnim jest kwestia finansowania równości kobiet i mężczyzn oraz wzmacniania statusu kobiet. W czasie dotychczasowych obrad skoncentrowano się na wymianie dobrych praktyk w zakresie finansowania projektów mających na celu wzmocnienie sytuacji kobiet, jak również promocji gender budgetingu jako narzędzia na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W trakcie debaty generalnej, otwierającej obrady CSW, podkreślono konieczność nie tylko wyznaczenia przez państwa ambitnych celów w dziedzinie równouprawnienia, ale przede wszystkim skutecznego wdrażania programów przynoszących realną poprawę sytuacji kobiet.

Otwierający obrady sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun wezwał do walki z przemocą wobec kobiet i dziewcząt, anonsując miedzynarodową kampanię na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet.  "Skuteczna walka z przemocą możliwa jest tylko przez edukację i pomoc psychologiczną dla ofiar i napastników" -  uważa Ki Mun. Uczestnicy debaty dostali gwizdki i latarki, za pomocą których mogli zamanifestować swoje poparcie dla kampanii, która będzie trwała aż do roku 2015.

Komisja Statusu Kobiet jest jedną z dziewięciu komisji funkcjonalnych Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC). Utworzona przez Radę w 1946 roku, na mocy rezolucji nr 11/II/1946, ma za zadanie przygotowywać dla niej rekomendacje i raporty na temat praw kobiet - politycznych, ekonomicznych, obywatelskich, socjalnych i edukacyjnych. Celem Komisji jest promowanie zasady równych praw kobiet i mężczyzn.

Ponadto, Zgromadzenie Ogólne upoważniło Komisję do nadzorowania realizacji Platformy Działania (Platform for Action), przyjętej podczas IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet (Pekin 1995) i zachęcania do włączania perspektywy równości płci do zasadniczego nurtu działań ONZ (gender mainstreaming).

Komisja początkowo składająca się z 15 członków, obecnie liczy 45 członków wybieranych na 4 lata przez Radę Gospodarczą i Społeczną według następującego klucza geograficznego: Afryka - 13 członków, Azja - 11, Ameryka Łacińska - 9, Europa Wschodnia - 4, Europa Zachodnia i inne kraje - 8. Polska była członkiem Komisji w latach 1951-68, 1989-92, 1997-2000. Komisja spotyka się raz w roku na okres 10 dni roboczych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: