submenu
content

15-lecie Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania

30-10-2009

W roku 2009 rozpoczynamy międzynarodowe obchody 15 rocznicy przyjęcia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania dotyczącej wyrównania statusu kobiet w 12 newralgicznych obszarach: ubóstwo, edukacja, zdrowie, przemoc, konflikt zbrojny, gospodarka, władza i procesy decyzyjne, mechanizmy instytucjonalne na rzecz podnoszenia awansu kobiet, prawa kobiet jako prawa człowieka, media, środowisko i dziewczęta.

Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej weźmie udział w Komisji Regionalnej Europejskiej Komisji Gospodarczej i zabierze głos na konferencji pt. „Nowe wyzwania i szanse dla równości płci w regionie EKG 2-3 listopada 2009 r. w Genewie.

Czwarta Światowa Konferencja w sprawach Kobiet odbyła się w Pekinie w dniach od 4 do 15 września 1995 roku, zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego 45/129 i 46/98. Konferencja odwoływała się do wcześniejszych ustaleń konferencji z Nairobi (1985 r.), podczas której określono strategie działań na rzecz równości i zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Na Konferencji, przedstawiciele 189 państw (w tym Polska) przyjęli Deklarację Pekińską i Platformę Działania, która identyfikuje dwanaście obszarów mających kluczowe znaczenie dla podniesienia statusu kobiet oraz określa działania, które mają w tym celu podjąć rządy, instytucje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i sektor prywatny.

Konferencja i dokument programowy wraz z deklaracją na rzecz poprawy sytuacji kobiet ma charakter przełomowy – po raz pierwszy w dokumentach tej wagi pojawiło się sformułowanie gender mainstreaming – włączanie perspektywy płci społeczno-kulturowej do polityk i programów społecznych, politycznych i gospodarczych.

Od 1996 roku Pekińska Platforma Działania obowiązuje w Unii Europejskiej jako oficjalny dokument wykonawczy.

Treść Deklaracji Pekińskiej (format doc.)
Treść Pekińskiej Platformy Działania (format doc.)
Broszurka na 15-lecie Pekińskiej Platromy Działania (format doc.)
Broszurka na 15-lecie Pekińskiej Platromy Działania  (format doc.)


Więcej informacji na stronie Ośrodka Informacji ONZ:

http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/deklaracja_pekinska.php

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: