submenu
content

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji

20-01-2010
Chcesz wiedzieć, jak zachować się w pracy podczas kontaktu z osobą różniącą się od Ciebie pochodzeniem etnicznym, rasowym, wyznaniem, sprawnością fizyczną lub umysłową, orientacją seksualną lub wiekiem?
Nie jesteś pewien/-na, jakie standardy obowiązują w życiu zawodowym i prywatnym
w odniesieniu do relacji między przedstawicielami różnych płci?
Chcesz poznać mechanizmy społeczne prowadzące do dyskryminacji, ponieważ wydaje Ci się interesujące, dlaczego niektórych ludzi traktujemy jako gorszych od nas?
Uważasz, że umiejętność rozpoznania sytuacji związanych z dyskryminacją oraz dotycząca sposobów przeciwdziałania temu zjawisku będzie dla Ciebie przydatna w pracy i życiu prywatnym?
Chcesz się dowiedzieć, jakie standardy prawne przeciwdziałania dyskryminacji obowiązują
w Polsce i Unii Europejskiej?
Jesteś gotów/gotowa uczestniczyć w dynamicznym spotkaniu poprowadzonym przez wykwalifikowanych trenerów, które umożliwi Ci pewniejsze poruszanie się w codziennych sytuacjach?
 
Wszystkie osoby, które na co najmniej jedno z powyższych pytań odpowiedziały twierdząco, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na jednodniowe szkolenia „Przeciwdziałanie dyskryminacji w teorii i praktyce” podnoszące kompetencje związane z pracą w środowisku społecznym zróżnicowanym kulturowo i światopoglądowo, skierowane do następujących grup zawodowych:
 
  • nauczycielek i nauczycieli (prowadzenie: Ewa Bobińska i Katarzyna Koszewska; Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  • pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych (prowadzenie: Joanna Więckowska i Anna Małgorzata Chodynicka; firma szkoleniowa Emic Lab)
  • policjantów i policjantek, w szczególności do pełnomocników wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka i wyznaczonych do kontaktów z nimi funkcjonariuszy
    w komendach powiatowych i miejskich, przedstawicieli komórek doskonalenia zawodowego policjantów w komendach oraz psychologów policyjnych (prowadzenie: Jolanta Lange i Tadeusz Ryszard Olczak; Stowarzyszenie Pro Humanum)
  • pracowników administracji publicznej, a w szczególności działów kadr, urzędów pracy i Państwowej Inspekcji Pracy (prowadzenie: Karolina Kędziora i Krzysztof Śmiszek; Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego)
 
Wszystkie szkolenia będą prowadzone metodami interaktywnymi, przez wyspecjalizowanych trenerów, posiadających doświadczenie w pracy z danymi grupami zawodowymi.
 
Szkolenie skierowane do każdej z wymienionych grup odbędzie się w trzech miastach: Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, w okresie od 15 lutego do 19 marca 2010 r.
 
Zainteresowane udziałem osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z załączników do tego ogłoszenia i przesłanie go na podany poniżej adres. W dokumencie tym należy zaznaczyć miejsce szkolenia najdogodniejsze dla kandydata. Formularz zawiera również dokładne daty szkoleń w poszczególnych miastach.
 
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu do miasta, w którym organizowane jest szkolenie (przejazd pociągiem drugiej klasy lub autobusem). Uczestnikom zapewnione zostanie także wyżywienie w przerwach między zajęciami.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają certyfikat wystawiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potwierdzający udział w szkoleniu.
 
Bliższe informacje dotyczące tematyki szkolenia zawiera jego ramowy program dołączony do tego ogłoszenia.
 
       Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy kierować w formie elektronicznej na adres Anna.Wroblewska@mpips.gov.pl, a podpisane oryginały dokumentów na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem „Postęp, zwalczenie dyskryminacji, promocja różnorodności”
Termin nadsyłania aplikacji: do 31 stycznia 2010 r. (data wysłania wiadomości e-mail i data stempla pocztowego).
 
Głównym kryterium decydującym o wyborze uczestnika będzie kolejność nadesłanego zgłoszenia. Wszystkie zakwalifikowane do udziału osoby zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji do 3 lutego 2010 r. drogą elektroniczną.
Więcej informacji w dni powszednie w godzinach 10.00 – 16.00 udzielają:
Anna Wróblewska, tel. (22) 693 48 75
Filip Pazderski, tel. (22) 693 48 19

Karta zgłoszeniowa (format .doc)
Karta zgłoszeniowa (format. pdf)
Ramowy program szkoleń (format.pdf)
Ogłoszenie o szkoleniu (format.pdf)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: