submenu
content

Nowa publikacja Departamentu „Rozwód i co dalej. Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem po rozwodzie.”

20-01-2010

Rozwód często prowadzi do ograniczenia lub utraty kontaktu z tym rodzicem, który nie mieszka z dzieckiem na stałe. W naszej rzeczywistości jest nim najczęściej (z różnych powodów) ojciec. Jak zadbać o dziecko, które do prawidłowego rozwoju potrzebuje zarówno matki, jak i ojca? Co zrobić, żeby rozstanie rodziców przebiegło z jak najmniejsza szkodą dla dziecka? Jak porozumieć się w kwestii dalszej wspólnej nad nim opieki, gdy targają nami emocje i chęć odegrania się na byłym partnerze jest silniejsza niż zdrowy rozsądek? Możliwości zapobiegania krzywdzie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców są tematem naszej publikacji.


Tekst Grzegorza Wrony pt. „Rozwód po polsku. Teoria i praktyka” ma na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących zarówno samego stosowania prawa, jak i szeregu czynności pozwalających zminimalizować negatywne skutki związane z rozwodem. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji dziecka oraz jego ochronie w sytuacji konfliktu małżonków. Zgodnie ze znowelizowanym w czerwcu 2009 roku art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli rodzice domagają się aby władza rodzicielska przysługiwała im obojgu po rozwodzie, powinni złożyć w tym zakresie zgodny wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej i dołączyć do niego porozumienie co do sprawowania tej władzy. Sąd kierując się naczelną zasadą, jaką jest dobro dziecka, może je w wyroku rozwodowym uwzględnić. Przepis ten stwarza prawne zachęty dla rozwodzących się rodziców do osiągnięcia porozumienia w kwestii dalszej opieki nad dzieckiem.


Tekst Roberta Bocha pt. „Mediacja rodzinna – profesjonalne wsparcie w planowaniu przyszłości. Co można zrobić, by zadbać o rodziców i dzieci podczas rozwodu?” prezentuje zalety mediacji jako profesjonalnego narzędzia pozwalającego porozumieć się skłóconym rodzicom w kwestii dalszej opieki nad dziećmi. Tekst przedstawia również możliwe reakcje dziecka w różnym wieku na rozwód rodziców oraz podejmowane przez nie strategie pozwalające poradzić sobie z tym doświadczeniem.


Artykuł Roberta Kucharskiego pt. „Plan wychowawczy – porozumienie, które godzi dobro dziecka i prawo obojga rozwodzących się rodziców do opieki nad wychowankiem” prezentuje wyniki badań zagranicznych i doświadczenia polskich mediatorów dotyczących wad i zalet opieki naprzemiennej jako narzędzia pozwalającego obojgu rodzicom na aktywny udział w wychowaniu dziecka po rozstaniu. Na końcu tekstu zamieszczono opracowany przez autora wzór porozumienia o sprawowaniu władzy rodzicielskiej, czyli Planu Wychowawczego.


Tekst dr Krzysztofa Arcimowicza pt. „Przemiany wzorów ojca i modelu rodziny we współczesnej Polsce” dotyczy przemian roli ojca w rodzinie i udziału w wychowaniu dziecka, jaka się dokonuje w ciągu ostatnich 50 lat. Dominujący przez ostatnie stulecia w Polsce i świecie zachodnim model rodziny tradycyjnej (kobieta zajmuje się domem i dziećmi, mężczyzna pracuje zawodowo) ulega dynamicznym przemianom. Coraz więcej ojców aktywnie uczestniczy w codziennym wychowaniu dzieci i angażuje się w życie domowe, coraz więcej par tworzy partnerski model rodziny rozumiany w ten sposób, że kobieta i mężczyzna w mniej więcej równym stopniu pracują zawodowo i opiekują się dziećmi. Jak wykazują przytoczone w tekście badania coraz więcej Polaków akceptuje ten model – od początku lat 90-tych systematycznie spada poparcie dla modelu tradycyjnego na rzecz modelu partnerskiego. Autor zwraca również uwagę na role mediów w kreowaniu tych nowych wzorów ojca we współczesnej Polsce.


Osoby zainteresowane papierową wersją publikacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Perkowską, tel. 022-693-46-15,
e-mail:

 

Tekst publikacji (format .pdf)

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: