submenu
content

Ogłoszenia rekrutacyjne do projektu: Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy

09-03-2011

Departament Analiz i Prognoz MPiPS poszukuje osoby do projektu: "Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy” współfinansowanego w ramach programu wspólnotowego PROGRESS priorytet 5: Równość płci.

Zobacz ogłoszenie

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: