submenu
content

Komunikat w sprawie pozostawienia bez zmian aktów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

29-06-2011

Przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego/świadczeniowego 2011/2012, nie planuje się zmiany  rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r., Nr 123, poz. 836).

Planuje się, iż prace nad zmianą ww. rozporządzeń, rozpoczną się po zakończeniu w Parlamencie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk sejmowy nr 3897).

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: