submenu
content

Podział środków finansowych na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

30-06-2011

Podmioty aplikujące o środki finansowe w ramach Programu składały dokumentację wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego Wojewody, który ocenił programy pod względem spełniania wymogów formalnych. Natomiast Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dokonał oceny programów pod względem merytorycznym.

W załączniku zawarta jest lista podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów, a tym samym otrzymają dofinansowanie na realizację programów.

Pierwsze cztery podmioty z listy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, dodatkowo zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, natomiast sześć kolejnych podmiotów otrzymają wyróżnienia niepieniężne.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: