submenu
content

Konsultacje Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”

12-01-2012

Polska w tym roku przystąpi do realizacji Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. Program będzie realizowany w ramach perspektywy finansowej 2009-2014 i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Propozycja Programu Operacyjnego została przygotowana przez Operatora Programu, którym jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Propozycja programu jest zgodna z umową pomiędzy Komisją Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, atakże z Memorandum of Understanding (MoU), zawartym pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską 10 czerwca 2011 r.

 

Zgodnie z zasadami wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przed przystąpieniem do realizacji Programu, Operator jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji  społecznych. W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o zgłaszanie uwag i komentarzy do zawartej w załączniku Koncepcji Programu do 26 stycznia 2012 r. na adres:

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: