submenu
content
Minister Kosiniak-Kamysz na IV Kongresie Kobiet/fot.Jacek Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz na... Minister Kosiniak-Kamysz na IV Kongresie Kobiet/fot.Jacek Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz na... Minister Kosiniak-Kamysz na IV Kongresie Kobiet/fot.Jacek Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz na... Minister Kosiniak-Kamysz na IV Kongresie Kobiet/fot.Jacek Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz na... Minister Kosiniak-Kamysz na IV Kongresie Kobiet/fot.Jacek Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz na... Minister Kosiniak-Kamysz na IV Kongresie Kobiet/fot.Jacek Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz na...

Minister Kosiniak-Kamysz uczestniczył w IV Kongresie Kobiet

17-09-2012

Pod hasłem "Aktywność, przedsiębiorczość, niezależność" w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach  14-15 września 2012 roku odbył się IV Kongres Kobiet. Około 9,5 tys. uczestniczek i uczestników mówiło o stereotypach, przeszkodach w karierze zawodowej kobiet, równowadze między aktywnością zawodową i polityczną a życiem rodzinnym.

 

W obradach wzięli udział przedstawiciele rządu, wśród nich pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, reprezentanci Komisji Europejskiej oraz krajów europejskich, odpowiedzialni za politykę równościową.

 

Podczas Kongresu miał miejsce Drugi Okrągły Stół ministrów ds. równości, zorganizowany pod opieką Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosinaka-Kamysza. Jego uczestnicy poddali dyskusji wpływ stereotypów i przemocy wobec kobiet na rynku pracy.

 

- Mogą być dziś Państwo świadkami tego, jak wielka siła tkwi w tym oddolnym ruchu społecznym. Potrafi zgromadzić w jednym miejscu kilka tysięcy kobiet, a także i mężczyzn – bo jak Państwo zauważą wśród uczestników Kongresu są także mężczyźni – chcących dyskutować o równości płci niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, przekonań religijnych czy innych różnic. Kobiety te doskonale rozumieją ideę równości w różnorodności. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że dotychczasowe postulaty kongresowe formułowane systematycznie od 2009 roku, miały duży wpływ na politykę państwa na rzecz kobiet – powiedział Minister Kosiniak-Kamysz podczas Drugiego Okrągłego Stołu ministrów ds. równości.

 

- Mamy nadzieję, że dzisiejszy Okrągły Stół będzie okazją do wymiany poglądów i dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania stereotypom płci oraz przemocy ze względu na płeć, które to zjawiska determinują nierówności na rynku pracy.  Te dwa obszary wzajemnie na siebie oddziałują. Bardzo często przemoc wobec kobiet oraz przemoc domowa stanowi ważną przyczynę bierności zawodowej kobiet. Brak równego dostępu kobiet i mężczyzn do rynku pracy, segregacja zawodowa czy tzw. luka płacowa ograniczają możliwości kobiet do samodzielnego życia wolnego od przemocy. Mając na uwadze fakt, że około 90 proc. ofiar przemocy domowej w krajach Unii Europejskiej to kobiety, chciałbym, abyśmy dziś wspólnie zastanowili się nad tym w jaki sposób przeciwdziałać  tym zjawiskom – dodał Minister Kosiniak-Kamysz.

 

W dziedzinie wyrównywania szans na rynku pracy, oprócz wspomnianych już prac legislacyjnych oraz wysiłków Trio Prezydencji, niewątpliwie warto wspomnieć o ogłoszonych wiosną tego roku przez Komisję Europejską, konsultacjach społecznych dotyczących miejsca kobiet w zarządach firm (Women on Company Boards). W Polsce wywołały one poruszenie w mediach i przyczyniły się do publicznej debaty na temat potencjału kobiet, przypisywanych im ról społecznych oraz rzeczywistych ograniczeń w planowaniu i realizacji kariery zawodowej - przypomniał Minister Kosiniak-Kamysz, otwierając obrady Okrągłego Stołu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: