submenu
content

Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii „REAGUJ. MASZ PRAWO”

27-05-2013

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii społecznej „REAGUJ. MASZ PRAWO”, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.  Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich.

 

„Reagujmy na wszelkie oznaki krzywdzenia, zaniedbywania, wykorzystywania i bicia. Otwórzmy oczy na przemoc wobec dzieci. Nasza reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie dziecka. Dzieci potrzebują odpowiedzialnej opieki i mądrego wychowania. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by zapewnić dzieciom bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo. Deklaruję, że będę reagować na każdy przejaw przemocy wobec dzieci.” - głosi tekst deklaracji.

 

- To ważna chwila, a także pokłosie wielu rozmów, jakie odbyliśmy z Rzecznikiem Praw Dziecka, podczas których zawarliśmy nieformalną koalicję na rzecz stanowczego reagowania wobec wszystkich przejawów przemocy wobec najmłodszych - powiedział minister Kosiniak-Kamysz w chwilę po podpisaniu deklaracji. - Ta kampania ma charakter edukacyjny, nie tylko sankcyjny. Jest to niezmiernie istotne, gdyż najlepsze nawet prawo nie zastąpi dobrych zwyczajów i obyczajów.

 

Deklarację podpisali także przedstawiciele resortów edukacji, zdrowia, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, eksperci oraz społeczni ambasadorowie akcji.

 

Przeprowadzone, na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, przez TNS OBOP w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29 proc.). Reasumując, niemal połowa respondentów (47 proc.) nie zareagowałaby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czując się „uprawnionym” do tego. Powodem braku gotowości do działania u niemal jednej czwartej badanych (23 proc.) okazał się być strach. Z badań wynika jednak, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka. Działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia sytuacji dowolnej instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dziecka.

 

– Są sytuacje, w których brak reakcji otoczenia, w tym bliskich i sąsiadów, doprowadza do krzywdy dziecka. Ilekroć nie reagujemy na zło wyrządzone najmłodszym, tylekroć dajemy przyzwolenie na cierpienie kolejnego dziecka. Musimy mieć tego świadomość. To jest także nasza indywidualna odpowiedzialność – powiedział Rzecznik Praw Dziecka. – Według obowiązującego prawa, przemoc fizyczna wobec małoletnich jest przestępstwem. Kary cielesne, znęcanie się i zabójstwa, brak opieki, narażanie na niebezpieczeństwo, głodzenie – to tylko wybrane przykłady karygodnych zachowań wobec nich – przypomniał.

 

Jedną z części kampanii jest wypracowanie „skryptów reakcji”, których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których – jak wykazują badania – nie wiedzą jak się zachować. Na poświęconej akcji stronie www.jakreagowac.pl  zostaną zamieszczone symulacje sytuacji trudnych wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których będzie można skorzystać w razie potrzeby. Wskazują one najczęściej stosowane w takich sytuacjach praktyki, które bez uszczerbku dla zdrowia czy dobrego imienia, każdy dorosły może podjąć w codziennym życiu. Na stronie oraz w aplikacji na Facebooku będzie można także zadeklarować swój aktywny udział w kampanii „REAGUJ. MASZ PRAWO” podpisując specjalną deklaracją. Każda z osób, która podpisze deklarację zostanie Ambasadorem Kampanii.

Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz... Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz... Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz... Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz... Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz... Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz... Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz... Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz... Minister Kosiniak-Kamysz podpisał deklarację kampanii  „REAGUJ. MASZ PRAWO”/Fot.J.Szczepaniak Minister Kosiniak-Kamysz...

Pliki do pobrania

SPOT RADIOWY KAMPANIA REAGUJ MASZ PRAWO 15 SEK..wav
Spot radiowy  (4.1 MB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: