submenu
content

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na V Kongresie Kobiet

14-06-2013

14 czerwca br. minister Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w V Kongresie Kobiet. Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest: Partnerstwo. Solidarność. Różnorodność.

 

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w Okrągłym Stole Europejskich Ministrów ds Równości Płci. Debata Okrągłego Stołu poświęcona była problematyce nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

 

- Przyczyny, które wpływają na występowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są wynikiem wzajemnego nakładania się różnych czynników. Jednym z nich jest feminizacja zawodów, która wynika m.in. z preferencji kobiet już na etapie kształcenia formalnego - powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Podczas Kongresu Minister podkreślił, że udział kobiet w europejskim rynku pracy zaczyna się zwiększać z 55% w 1997 r. do 62,4% obecnie. Jak zaznaczył jest to jednak wciąż znacznie niższy wskaźnik niż udział pracujących mężczyzn (74,6%). Podkreślił, że  jednym z celów strategicznych Unii Europejskiej w obszarze równych szans jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do co najmniej 75%. Zakłada się, że osiągnięcie tego wzrostu nastąpi m.in. wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet.

 

Narzędziami z zakresu polityki rodzinnej sprzyjającymi wzrostowi zatrudnienia, również zatrudnienia kobiet są rozwiązania prawno-organizacyjne i finansowe umożliwiające łączenie obowiązków rodzicielskich z pracą zawodową. Rozwiązania te dotyczą m.in. opieki nad małymi dziećmi tworzenia i rozwoju zróżnicowanych usług opieki nad małym dzieckiem.

 

- Należy zwrócić uwagę także na fakt, że przeciwdziałanie nierównościom wynagrodzeń oraz dążenie do zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy stanowi kluczowy warunek do umożliwienia kobietom rozwoju i awansu zawodowego. Bez stałej obecności na rynku pracy i zdobywania doświadczeń zawodowych nie jest możliwe pełne uczestnictwo kobiet w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych. W krajach Unii Europejskiej, coraz więcej kobiet zajmuje najwyższe stanowiska państwowe, ale nadal daleko nam do osiągnięcia równouprawnienia w procesie decyzyjnym. Dlatego tak bardzo cieszę się, że w Polsce w ostatnich latach zaszło tyle pozytywnych zmian, jeśli chodzi o rolę kobiet w życiu publicznym - powiedział minister.  

 

W Okrągłym Stole Europejskich Ministrów ds Równości Płci uczestniczyła także Agnieszka Kozłowska–Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. 

 

- W 2011 roku na rynku pracy było 59% aktywnych kobiet i 73% mężczyzn - powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Wspomniała o badaniu istniejących różnić w zarobkach kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym jakie rozpoczęła Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola przeprowadzona będzie w wybranych urzędach administracji rządowej i samorządowej, spółkach komunalnych oraz jednoosobowych spółkach skarbu państwa

 

W dwudniowym V Kongresie Kobiet udział bierze ponad 8 tys. uczestniczek i uczestników.  Podczas Kongresu odbędzie się 5 sesji plenarnych, 25 paneli równoległych, warsztaty i międzynarodowe spotkania ministrów przy tzw. okrągłych stołach. Dyskusje będą się toczyły wokół zagadnień takich jak: równość szans, aktywizacja zawodowa, powrót kobiet na rynek pracy po okresie opieki nad dziećmi.

 

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na V Kongresie Kobiet/fot. Joanna Wójcik Minister Władysław... Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na V Kongresie Kobiet/fot. Joanna Wójcik Minister Władysław... Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na V Kongresie Kobiet/fot. Joanna Wójcik Minister Władysław...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: