submenu
content
Wiceminister Seredyn na Konferencji „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wzgl Wiceminister Seredyn na... Wiceminister Seredyn na Konferencji „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wzgl Wiceminister Seredyn na... Wiceminister Seredyn na Konferencji „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wzgl Wiceminister Seredyn na...

Polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć

27-06-2013

Trzecia z cyklu konferencji dotyczących krajowej oraz regionalnej polityki na rzecz przeciwdziałania przemocy odbyła się  24 czerwca 2013 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Konferencje odbywają się z inicjatywy Elżbiety Seredyn – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz - Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Konferencje regionalne organizowane są we współpracy z wojewodami, zasięgiem obejmą wszystkie województwa w kraju. Dwie pierwsze konferencje odbyły się w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim w maju i czerwcu 2013 r.

 

Tematem przewodnim konferencji są realizowane i planowane działania rządu w obszarze zapobiegania przemocy w rodzinie i ze względu na płeć. Uczestnicy konferencji zastanawiają się, jak przeciwdziałać temu zjawisku, jak  pomagać ofiarom przemocy w kontekście współdziałania instytucji i służb zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Wspólna debata i wymiana doświadczeń może posłużyć do wypracowania rozwiązań, służących skuteczniejszemu pomaganiu osobom potrzebującym.

 

Program konferencji w Lublinie obejmował między innymi dyskusję panelową: na temat profilaktyki oraz kulturowych uwarunkowań zjawiska przemocy, z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, policji oraz dyskusję panelową na temat funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Wiceminister Elżbieta Seredyn przedstawiła rozwiązania, jakie zostaną wprowadzone w nowym  Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, realizowane przez resort pracy i polityki społecznej: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz  Program  Operacyjny pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: