submenu
content

„Krajowa i regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”

06-09-2013

6 września w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyła się konferencja „Krajowa i regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. Konferencje regionalne zasięgiem obejmą wszystkie województwa w kraju. Dotychczas odbyły się w:  Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Gdańsku i Bydgoszczy.

 

Konferencje dotyczące krajowej oraz regionalnej polityki na rzecz przeciwdziałania przemocy odbywają się z inicjatywy Elżbiety Seredyn – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz - Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Tematem przewodnim konferencji jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy  w kontekście polityki krajowej i regionalnej.

 

Program konferencji w Łodzi obejmował  aspekty prawne organizacji i funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy, dyskusje panelowe na temat kulturowych uwarunkowań zjawiska, zapobieganie przemocy poprzez edukację oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele oświaty, policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, służby kuratorskiej, zespołu interdyscyplinarnego, specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych.

„Krajowa i regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” „Krajowa i regionalna... „Krajowa i regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” „Krajowa i regionalna...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: