submenu
content

Rodzice na rynku pracy

14-03-2014

- Przyjęta dziś przez Sejm nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera rozwiązania, służące rodzicom, powracającym na rynek pracy po przerwie, związanej z urodzeniem dziecka – powiedział minister Kosiniak-Kamysz podczas konferencji „Rodzice na rynku pracy – różne wyzwania, wspólne perspektywy. – Należą do nich m.in. świadczenie aktywizacyjne i grant na telepracę. - Dofinansowanie pracodawców, zatrudniających młode matki, dostępność instytucji opieki nad dziećmi i łatwość znalezienia w nich miejsca to najważniejsze elementy, pozwalające na godzenie życia rodzinnego z zawodowym – dodał minister.

 

Konferencja odbyła się 14 marca w CPS Dialog. Wzięły w niej udział Matki I Kwartału, które zjawiły się razem z dziećmi. Uczestników przywitała Iwona Zakrzewska, dyrektor CPS Dialog. Spotkanie otworzył wiceminister Radosław Mleczko. - Rok temu spotykaliśmy się z Matkami I Kwartału w ministerstwie, pracując wspólnie nad wydłużeniem urlopów rodzicielskich – powiedział wiceminister Mleczko. – Cieszę się, widząc jak te uprawnienia przekładają się na radość bycia z dziećmi. Wiceminister Mleczko przypomniał, że oprócz urlopów jest jeszcze ruchomy czas pracy i inne rozwiązania, sprzyjające pracującym rodzicom.

 

Prof. Irena Kotowska przedstawiła prezentację „Rynek pracy a rodzina – zmiana społecznych ról kobiet i mężczyzn”. – Rynek pracy w Polsce jest sztywny, jeśli chodzi o możliwość dostosowania czasu pracy do potrzeb rodziny – stwierdziła prof. Kotowska.– Możemy mówić o modelu z podwójnym obciążeniem kobiet, zajętych w pracy i w domu. W niemal połowie rodzin z dziećmi w wieku do 14 lat oboje małżonków pracuje w pełnym wymiarze. Mało popularne jest wykorzystywanie przez kobiety, które wychowują małe dziecko, pracy na część etatu.  

 

Sytuację kobiet, wracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem przedstawiła Dorota Halicka-Piszko, prezes Stowarzyszenia Matki I Kwartału. – Dla co trzeciej kobiety przeszkodą w decyzji o urodzeniu dziecka jest spodziewany konflikt pomiędzy rolami zawodowymi i rodzinnymi. Również co trzecia matka musiała zrezygnować z pracy ze względu na trudności w zapewnieniu opieki dzieciom. Pracodawcy, nie dyskryminujcie nas, nie karzcie za rodzicielstwo – zaapelowała. Przedstawiła przygotowany przez Stowarzyszenie projekt „Rodzice na start”, obejmujący m.in. pracę elastyczną i zdalną, job-sharing (dzielenie się etatem przez dwie lub więcej osób), okienko, urlop na godziny oraz organizację przyzakładowych żłobków lub klubów.

 

- Część z zaproponowanych rozwiązań już jest do dyspozycji pracowników, nad kolejnymi pracujemy – odniósł się do projektu wiceminister Mleczko.

 

W dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacjach, zwracano uwagę, że same zmiany prawne nie wystarczą. Potrzebna jest jeszcze promocja dobrych rozwiązań. Rozważano też pomysł na przypisanie większej obligatoryjnej części urlopu rodzicielskiego ojcom.  – Nie chcemy niczego narzucać, dlatego pozostawiamy to do dyspozycji rodziców - powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy Rodzice na rynku pracy
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: