submenu
content

Dobry rok dla rodziny

15-11-2016

Rodzina 500 plus, wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie godzinowej stawki minimalnej, odbudowa dialogu społecznego – to tylko niektóre ze zmian, które zaszły w ciągu ostatniego roku. Podsumowujemy rok funkcjonowania Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rodzina 500 plus priorytetem rządu

 

Jednym z pierwszych projektów realizowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej był program „Rodzina 500 plus”. Wszedł w życie 1 kwietnia tego roku. Świadczeniem 500 plus objętych jest ok. 2,7 mln rodzin, które otrzymują wsparcie na 3,8 mln dzieci. To 55% wszystkich dzieci w całym kraju. Na wsi ten wskaźnik jest jeszcze wyższy – wynosi 63%. Ok. 42% świadczeń wypłacanych jest na pierwsze lub jedyne dziecko – to ponad półtora miliona dzieci.

 

Rodzinom przekazano już ponad 13,2 mld zł. To realna pomoc w wychowywaniu dzieci. Według badań CBOS Polacy przeznaczają świadczenie głównie na odzież, obuwie, wyjazdy rodzinne oraz na edukację. Co ważne, pieniądze nie są marnotrawione. Jedynie 0,03% świadczeń zostało zamienionych na pomoc rzeczową.

 

„Przywróciliśmy godność polskiej rodzinie. Program „Rodzina 500 plus” to pierwszy, przełomowy i kompleksowy system wsparcia rodzin w naszym kraju po 1989 r. Jego efekty odczuwamy już dziś” - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

 

Dobry rok dla pracy

 

Sytuacja na rynku pracy poprawia się z miesiąca na miesiąc. W październiku 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2%. To o 1,4 pkt. proc. mniej niż jeszcze rok temu. Rynek pracodawcy zmienił się na rynek pracownika.

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej walczy z patologiami na rynku pracy. Od września umowa o pracę musi być podpisana z pracownikiem jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. To walka z tzw. syndromem pierwszej dniówki, kiedy to pracodawcy zwlekali z podpisaniem dokumentów. Od nowego roku zatrudnieni na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnieni, będą objęci minimalną stawką godzinowa za pracę, która wyniesie 13 zł i będzie co roku waloryzowana. W 2017 r. wzrośnie też płaca minimalna – do 2000 tys. zł.

 

Trwają także prace nad nowym prawem pracy. Komisja Kodyfikacyjna przygotuje dwa projekty ustaw: Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

 

„Dbamy o bezpieczeństwo pracowników. Nasze działania sprawiają, że pracownicy są lepiej chronieni. Pracodawcy, aby utrzymać lub zdobyć nowych pracowników muszą przede wszystkim dbać o jakość pracy” – dodała minister Rafalaska.

 

 

 

Seniorzy pod dobrą opieką

 

Seniorzy stanowią w Polsce coraz liczniejsza grupę społeczną. Działania Ministerstwa Rodziny skupiają się wokół poprawy jakości życia osób starszych. Jedną z najważniejszych decyzji podjętych w ostatnim roku jest wzrost minimalnej emerytury do 1000 zł. Minimalna waloryzacja w przyszłym roku wyniesie co najmniej 10 zł. Zostaną nią objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają kwoty 1369,86 zł. Na podwyżce skorzysta ok. 2,1 mln świadczeniobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok.1,1 mln).

 

„Seniorów traktujemy ze szczególną uwagą. To grupa, która nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie powiększa się, dlatego coraz większe wsparcie musi być kierowane właśnie do nich. Wzrost emerytur to ważny element dobrej zmiany dla starszych” - powiedziała minister Rafalska.

 

Ostatni rok to także odbudowa dialogu społecznego w Polsce. Odbyło się 8 posiedzeń plenarnych Rady Dialogu Społecznego, powołano 11 zespołów problemowych, skonsultowano 470 projektów - w tym 340 rządowych.

 

„Zmiana nazwy na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest tylko symboliczna. To wyraźny sygnał, które działania są dla nas i całego rządu priorytetem” - dodała minister Rafalska.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: