submenu
content

Narodowa Debata o Rodzinie 2018

31-08-2018

 

„Rodzina miejscem wychowania do wartości” to temat tegorocznej Narodowej Debaty o Rodzinie, która odbędzie się  11 października br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Organizując tegoroczną edycję debaty wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczestnikom naszego wydarzenia z roku 2017. Wzięło w niej udział wiele wyjątkowych osób. W czasie wystąpień i dyskusji wskazano na główne potrzeby polskiej rodziny, przedstawiono szereg wartościowych podpowiedzi, rozwiązań i postulatów. 


Wśród nich wybrzmiewały wypowiedzi na temat konieczności spojrzenia na polską rodzinę, jako na niezastąpione  miejsce przekazywania wartości. Nie można mieć wątpliwości, jak wskazywaliśmy w ubiegłym roku,  że to właśnie rodzina jest wspólnotą w najwyższym stopniu warunkującą rozwój szacunku dla drugiej osoby, kształtowania postaw patriotycznych, poszanowania praw, dbałości o dobro wspólne, gospodarności i pracowitości.

 

Tegoroczna debata wpisuje się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości. W czasie naszych obrad pragniemy wykazać, że zarówno w przeszłości, jak i obecnie to rodzina jest miejscem przekazywania tradycji, kodu kulturowego, zwyczajów oraz ducha polskości. W tym kontekście warto zadać pytanie o jakość relacji między poszczególnymi osobami w rodzinach. Dobra diagnoza wskazuje niedostatki i potrzeby oraz wyznacza kierunki działań wychowawczych, aby rodzina mogła skutecznie wypełniać stojące przed nią wyzwania.

 

Wśród prelegentów tegorocznej Narodowej Debaty o Rodzinie znajdą się cenieni eksperci. W swoich wystąpieniach będą mówić m.in. o tym:

● Czym są wartości i jakie jest ich źródło?

● Jakie są główne warunki skutecznego wychowania do wartości?

● Jak realizuje się w rodzinie kształtowanie postaw patriotycznych?

● Dlaczego rozłąka związana z emigracją zarobkową znacząco utrudnia wychowanie?

● Jakie jest zadanie ojca rodziny w zakresie wychowania do wartości?

● Dlaczego rozwody utrudniają wychowanie?

 

 

PROGRAM DEBATY:

 

 

 

10.00

Rozpoczęcie Narodowej Debaty o Rodzinie

10.15

Wystąpienie Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10.45

Blok panelowy I

 - Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz - specjalista z zakresu filozofii nowożytnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

- Prof. dr hab. Elżbieta Osewska - prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

- Ks. prof. dr hab. Józef Stala - prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

12.00

Dyskusja

12.30

Przerwa kawowa

13.00

Blok panelowy I

- Dr hab. Alicja Kalus - specjalistka z zakresu psychologii rodziny, Uniwersytet Opolski

- Prof. dr hab. Krystian Wojaczek – specjalista z płaszczyzny małżeństwa i rodziny, Uniwersytet Opolski

- Dr Jacek Pulikowski - długoletni doradca życia rodzinnego, autor ponad 30 książek o tematyce małżeństwa i rodziny

14.15

Dyskusja

14.30.

Posumowanie, wnioski

 

Link do rejestracji: www.mrpips.gov.pl/rejestracjadebata

Narodowa Debata o Rodzinie 2018 Narodowa Debata o Rodzinie...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: