submenu
content

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27-01-2016

Szanowni Państwo,

 

z okazji, obchodzonego po raz szósty, Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia kieruję do wszystkich Państwa podziękowanie za Waszą codzienną pracę.

 

Stworzenie optymalnych warunków świadczenia usług mających wzmocnić system publicznych służb zatrudnienia jest jednym z priorytetowych działań Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służy temu między innymi analiza dotychczasowych reform rynku pracy, a w szczególności tej, która została wprowadzona w maju 2014 roku nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konieczna jest również odpowiedź na pytanie, czy udało się poprawić efektywność, jak wykorzystane zostały nowe formy aktywizacji oraz czy utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wpłynęło na zwiększenie wskaźnika szkolenia i kształcenia dorosłych pracowników. Wnioski pozwolą na podjęcie decyzji o zakresie i rodzaju potrzebnych do wprowadzenia zmian, a także o ewentualnej modyfikacji lub usunięciu niektórych instrumentów rynku pracy.              

 

Pragnę podkreślić, że jako Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialna za koordynację działań Publicznych Służb Zatrudnienia zdaję sobie sprawę z trudności, jakie napotykają Państwo w codziennej pracy.     

                                                

Obchodzone dzisiaj święto jest znakomitą okazją do podsumowań, ale także planów na kolejne lata działalności. Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, empatię i zrozumienie, które okazujecie wykonując codzienne obowiązki. Wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia składam życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i siły do podejmowania kolejnych zadań.

 

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia Życzenia z okazji Dnia...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: