submenu
content

Zmalała liczba wiceministrów

16-03-2018

Do 13 września 2016 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatrudnionych było 6 wiceministrów. Obecnie liczba ta wynosi 5, czyli dwóch sekretarzy stanu oraz trzech podsekretarzy stanu. Po odwołaniu jednego sekretarza stanu we wrześniu 2016 roku na jego miejsce nie została powołana żadna nowa osoba.

 

Jeden z  sekretarzy stanu jest Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Stanowisko Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w randze sekretarza stanu utworzone zostało ustawą z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, która weszła w życie 1 lipca 1991 r.

 

Należy również zauważyć, że wraz z objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w listopadzie 2015 r. zmieniona została nazwa resortu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wraz ze zmianą nazwy zwiększył się zakres zadań realizowanych przez resort, obejmujący teraz m.in. wprowadzenie i realizację sztandarowego Programu PiS Rodzina 500+. Ministerstwo zostało również włączone w kolejny duży projekt rządowy Mieszkanie +. Jako przedstawiciel strony rządowej minister Elżbieta Rafalska przewodniczy Radzie Dialogu Społecznego, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami w 2018 r.

 

Należy zatem podkreślić, iż mimo zwiększenia kompetencji ministerstwa i ilości zadań liczba wiceministrów w resorcie zmniejszyła się.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: