submenu
content

Publikacje Programu Integracji Społecznej

12-07-2012

Program Integracji Społecznej był największym komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), który został przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i wdrożony w latach 2007  - 2010 na podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym.

 

W realizacji Programu Integracji Społecznej uczestniczyło 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z 13 województw. W ramach programu działał zespół ponad 30 specjalistów - konsultantów regionalnych, który stanowił wsparcie dla zachodzących w gminach procesów zmiany społecznej.

 

Wraz z zakończeniem działań programu w gminach przygotowano i wdrożono plany kontynuacji usług, programy współpracy samorządu z organizacjami społecznymi oraz dokonano aktualizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Specjaliści konsultanci regionalni programu powołali fundację o nazwie Akademia Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Łodzi (www.fais.pl). Tym samym podjęte działania ze strony aktywnych gmin oraz konsultantów programu pozwalają na kontynuację uruchomionego procesu integracji i aktywizacji społeczności wiejskich oraz upowszechnianie i rozwijanie osiągnięć w zakresie rozwoju lokalnego.

 

Opracowane w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej publikacje stanowią źródło cennych informacji z zakresu integracji społecznej dla decydentów, organizacji pozarządowych oraz osób korzystających z usług publicznych. Treść podręczników, oparta na doświadczeniach zespołu odpowiedzialnego za implementację Programu Integracji Społecznej, będzie pomocna w realizacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych oraz budowania integracji społecznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: