submenu
content

Końcowy raport z implementacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

03-09-2012

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich był programem realizowanym na podstawie umowy pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  7 kwietnia 2006 r.


Program zawierał 3 komponenty : A- reforma administracyjna KRUS, dotycząca głównie działań dotyczących zintegrowania i modernizacji infrastruktury informatycznej B- integracja społeczna, skupiająca się na aktywizacji i integracji mieszkańców obszarów wiejskich ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, C-  kampania informacyjno-promocyjna dotycząca powyższych komponentów oraz działania upowszechniające efekty pozostałych komponentów.


Realizacja Programu zakończyła się 30 grudnia 2011.


W załączeniu Końcowy raport z implementacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich sporządzony przez Bank Światowy, zawierający szczegółowe informacje z zakresu m.in. stopnia realizacji zakładanych celów, kosztów, nakładów, wyników oraz oceny zaangażowania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację PPWOW.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: